การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911823
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
174
346
520
4138
89710

คู่มือ

 

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์     ดู    
คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ITA2017)  33 MB searchicon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 2554 (ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2558)  [PDF] 5 MB searchicon
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.(2554)  [EPUB] 2 MB searchicon
คู่มือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
1.5 MB searchicon

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter