การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1279315
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
340
360
1814
21837
21549

Articles

โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย คณะกรรมการ กฟผ. และอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ดังนี้

bod egat

หมายเหตุ : คณะกรรมการตามเส้นประ (.....) เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้านให้แก่คณะกรรมการ กฟผ.

 

board_egat board_hr board_aud board_mgnt board_cg board_rk

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter