การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911831
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
182
346
528
4146
89710

ประมวลจริยธรรม

 

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์     ดู    
คณะกรรมการ กฟผ. ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีหมวดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 185 KB searchicon
คณะกรรมการ กฟผ. ออกข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 180 KB searchicon
ผู้ว่าการ กฟผ. ออกบันทึกมอบจรรยาบรรณ กฟผ. และย้ำเตือนเรื่องการปฏิบัติตามจริยธรรม 79 KB searchicon
ฝ่ายบริหาร กฟผ. แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร (คจจ.) 292 KB searchicon
คจจ. จัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรของ กฟผ. 3 MB searchicon
ผู้รับผิดชอบจัดให้มีมุมจริยธรรม กิจกรรม และคู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรม "เก่งและดีแบบ EGAT" 80 KB searchicon

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter