หลักนิติธรรม ❉ หลักคุณธรรม ❉ หลักความโปร่งใส ❉ หลักการมีส่วนร่วม ❉ หลักความรับผิดชอบ ❉ หลักความคุ้มค่า
หน้าหลัก

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


          ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 2

                 •  สารประธานกรรมการ  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  ผู้ว่าการ กฟผ.
                 •  บททั่วไป

          ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 4

                 •  นโยบาย หลักการ ประมวลจริยธรรม และหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                 •  จรรยาบรรณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          ส่วนที่ 5 - คำจำกัดความ

                 •  แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                 •  คำจำกัดความ :  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
                                          :  การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
                                          :  การคุกคามทางเพศ

           บรรณานุกรม แบบพิมพ์รายงาน และเอกสารประกอบ

 

   

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 4/2556

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 4/2556 นาย ตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคารสำนักผู้ว่าการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 3/2556 นาย ตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคารสำนักผู้ว่าการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555-2559 และแผนปฏิบัติการ ปี 2557

 

อ่านเพิ่มเติม
 

2-560820r1-cgnewsPhoto_10junการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 2/2556 นาย ตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคารสำนักผู้ว่าการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลของ กฟผ.

 

 

อ่านเพิ่มเติม
 

560527-cgmeeting_13mar13การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 1/2556 นาย ตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคารสำนักผู้ว่าการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแนวทางแก้ไขตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555

 

อ่านเพิ่มเติม
 

4-560212-cgbnews_18dec12_photoการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ครั้งที่ 4/2555 นาย ตระกูล  วินิจนัยภาค ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 301/3 อาคารสำนักผู้ว่าการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. ประจำปี 2555

 

อ่านเพิ่มเติม
 
ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
 

Web Link

ปฎิทินกิจกรรม

April 2014
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์