การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

1911827
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
178
346
524
4142
89710

บทความธรรมาภิบาล

 

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์     ดู    
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 1 2 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม 2 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 3 หลักความโปร่งใส 2 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 4 หลักนิติธรรม 2 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 5 ความหมายสั้นๆ ของ 6 หลักการธรรมาภิบาล 1 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 6 หลักคุณธรรม 1 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 7 หลักความคุ้มค่า 1 MB searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 8 หลักความรับผิดชอบ 1 MB searchicon
ผู้นำ (Leader) 516 KB searchicon
ทิศทางธรรมาภิบาลของธุรกิจไทย 507 KB searchicon
แนวทางสู่องค์กรที่มีจริยธรรมสูง (Highly Ethical Organization) 520 KB searchicon
จิตสำนึกธรรมาภิบาล 568 KB searchicon
จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.2 MB searchicon
GRC กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 710 KB searchicon
การสร้างธรรมาภิบาล 823 KB searchicon
ธุรกิจสีขาว 553 KB searchicon
GRC กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ 674 KB searchicon
ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาองค์การ 566 KB searchicon
การเสริมสร้างหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. 559 KB searchicon
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 549 KB searchicon
กระบวนการส่งมอบคุณค่าในงานของ กฟผ. อย่างมีธรรมภิบาล 602 KB searchicon


 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter