๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ศูนย์เรียนรู้ยางนา:ต้นไม้ของพ่อ

อบรมวิธีดับไฟป่าให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก

คนรักษ์ป่าสามเงาสร้างฝายบนหน้าผาห้วยแก่ง

กิจกรรมซ้อมป้องกันไฟป่า เขื่อนวชิราลงกรณ

จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

“ค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพย์ ปี ๕” (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ณ เขื่อนสิริกิติ์

งานนิทรรศการ วันศาลสมเด็จพระนเรศวร

“ค่ายนักวิจัยน้อย ปี ๓” ณ เขื่อนภูมิพล

ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้ว่าการ กฟผ. ทูลเกล้าถวายหนังสือ “มรดกทางปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์” แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมศึกษาดูงานในเรื่องวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตรวจเยี่ยมแปลง แนะนำแนวการทำงาน แนะนำข้อมูลพันธุ์ไม้

นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และคณะ กฟผ. เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ อพ.สธ. ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง

ภาพและข่าวกิจกรรม

งานนิทรรศการ วันศาลสมเด็จพระนเรศวร

งานนิทรรศการ วันศาลสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม 2560 เขื่อนวชิราลงกรณได้ร่วมจัดนิทรรศการ วันศาลสมเด็จพระนเรศวร ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน...

"ค่ายนักวิจัยน้อย ปี ๓" ณ เขื่อนภูมิพล

"ค่ายนักวิจัยน้อย ปี ๓" ณ เขื่อนภูมิพล

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...

กิจกรรมซ้อมป้องกันไฟป่า เขื่อนวชิราลงกรณ

กิจกรรมซ้อมป้องกันไฟป่า เขื่อนวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมซ้อมซ้อมป้องกันไฟป่า กวาดใบไม้ ชิงเผา บริเวณแนวกันไฟ ข้างบ้านพักหมู่ 5...

จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เขื่อนวชิราลงกรณ จัดบูธนิทรรศการ ณ โรงเรียนทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี...

“ค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพย์  ปี ๕” (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ณ เขื่อนสิริกิติ์

“ค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพย์ ปี ๕” (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ณ เขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพย์...

ศูนย์เรียนรู้ยางนา : ต้นไม้ของพ่อ

ศูนย์เรียนรู้ยางนา : ต้นไม้ของพ่อ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ยางนา : ต้นไม้ของพ่อ อย่างเป็นทางการ ...

อบรมวิธีดับไฟป่าให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก

อบรมวิธีดับไฟป่าให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 จิตอาสาเขื่อนภูมิพล ร่วมกับพี่น้องคนรักษ์ป่าฯ เข้าเป้นวิทยากรการอบรมวิธีการดับไฟป่า ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก และช่วยกันทำแนวกันไฟป่า (โครงการเดินตามรอยพ่อ คิดถึงพ่อ รักพ่อ) ณ...

คนรักษ์ป่าสามเงาสร้างฝายบนหน้าผาห้วยแก่ง

คนรักษ์ป่าสามเงาสร้างฝายบนหน้าผาห้วยแก่ง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานเสือดำเขื่อนภูมิพล และแกนนำคนรักษ์ป่าสามเงา จัดกิจกรรมสร้างฝายบนหน้าผา ณ ห้วยแก่ง บริเวณป่าเขื่อนภูมิพล จำนวน 14...