P
 
 
Home Contacts FAQs Downloads
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
 ตู้เย็นเบอร์ 5    
 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

บัลลาสต์เบอร์ 5
  -บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
  -บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส T5
  พัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5
  -พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ,ตั้งพื้น,
   ติดผนัง

  -พัดลมชนิดส่ายรอบตัว
  หลอดไฟฟ้า
  -หลอดผอม 36,18 วัตต์
  -หลอดตะเกียบเบอร์ 5
  -หลอดผอมเบอร์5
  หม้อหุงข้าวเบอร์ 5
  โคมไฟประสิทธิภาพสูง
        เบอร์ 5

  ข้าวกล้องเบอร์ 5
........... โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,  ฝ่ายปฏิบัิติการด้านการใช้ไฟฟ้า ...........
   
 
เครือข่ายลดโลกร้อนด้วยหลอดผอมใหม่ เบอร์5 ( T5-28วัตต์ ) ตอนจบ
หลอด T5 HO คืออะไร ?
“HO” ย่อมาจาก High output หลอด T5 HO ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเดียวกันกับหลอด T5 ธรรมดา จะให้แสงสว่างมากกว่าและใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่า

หลอด T5 สามารถใส่แทนหลอดผอมใหม่หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาได้หรือไม่ ?

เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางไฟฟ้าทำให้หลอด T5 ไม่สามารถเปลี่ยนใส่แทนหลอด T8 (หลอดผอม) และหลอด T12 (หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา) ได้หลอด T5 จะสั้นกว่าหลอด T8 และ T12 หลอด T5 ใช้เบ้าขาคู่ขนาดเล็ก (G5) ส่วนหลอด T8 และ T12 ใช้เบ้าขาคู่ขนาดกลาง (G13)

นอกจากนี้ หลอด T5 ต้องใช้บัลลาสต์เฉพาะสำหรับหลอด T5 โดยทั่วไปบัลลาสต์สำหรับหลอด T5 ไม่สามารถใช้กับหลอด T8 และ T12 ได้ หลอด T5 ทำงานที่ความถี่สูงกว่า 20 กิโลเฮริตซ์ บัลลาสต์สำหรับหลอด T5 มีทั้งแบบ Instant start, Rapid start และ Programmed start โดยทั่วไปบัลลาสต์หลอด T5 มีขนาดเล็กกว่าบัลลาสต์หลอด T8 ซึ่งทำให้สามารถใช้กับโคมแบบบางได้ ผู้ผลิตบัลลาสต์ส่วนใหญ่อ้างว่าบัลลาสต์หลอด T5 มี Total harmonic distortion ต่ำกว่าร้อยละ 15 และตัวประกอบกำลังสูงกว่า 0.95 ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์อื่น ๆ เนื่องจากหลอด T5 มีขนาดเล็กทำให้มีอุณหภูมิสูงซึ่งนำไปสู่การแตกร้าวของตัวหลอด บัลลาสต์หลอด T5 จึงมีวงจรตัดไฟเมื่อหลอดหมดอายุการใช้งานหรือทำงานผิดปกติด้วย

หลอด T5 หรี่ได้หรือเปล่า ?
OSRAM SYLVANIA Inc. และ Energy Savings ผลิตบัลลาสต์หรี่ไฟแบบอนาลอก สำหรับหลอด T5 HO ซึ่งใช้สัญญาณควบคุมกระแสตรง 0-10 โวล์ต TRIDONIC Inc. ผลิตบัลลาสต์หรี่ไฟแบบดิจิตอล สำหรับหลอด T5 HO แบบดิจิตอล ซึ่งอ้างว่าสามารถหรี่ไฟได้ตั้งแต่ระดับ 100-1
หลอด T5 สว่างเท่าหลอด T8 หรือไม่ ?
คำตอบอย่างสั้น คือ ถ้าหลอดยาวเท่ากัน หลอด T5 กับ T8 จะสว่างเกือบเท่ากัน แต่ถ้าเป็นหลอด T5 HO จะสว่างกว่าหลอด T8 ตอบอย่างยาว คือ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส หลอด T8 จะให้ความเข้มแสงสูงกว่า หลอด T5 มาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส หลอด T5 จะให้ความเข้มแสงสูงกว่าหลอด T8
หลอด T5 มีอายุการใช้งานนานเท่าไร ?
จากข้อมูลของผู้ผลิต (Philips Lighting OSRAM SYLVANIA, GE Lighting) หลอด T5 และ T5 HO มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 20,000 ชั่วโมง

ส่วนหลอด T5 แบบอายุยืนพิเศษ จะมีอายุการใช้งานยาวกว่าธรรมดา 4,000-10,000 ชั่วโมงแต่การเปิด-ปิด หรือ การใช้บัลลาสต์ผิดประเภทก็จะทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟสั้นลง

เมื่ออายุการใช้งานยาวขึ้นความสว่างของหลอด T5 ลดลงหรือไม่
อัตราการคงแสงสว่างไว้ตลอดอายุการใช้งานของหลอดไฟ เรียกว่า Lumen maintenance โดยหลอด T5 มีค่า Lumen maintenance ประมาณร้อยละ 85 เมื่อใช้งานไป 8,000 ชั่วโมง สูงกว่าทั้งหลอด T8 และ T12 เนื่องจากใช้สารเรืองแสงแบบ Tri-phosphors ในขณะที่หลอด T8 และ T12 ซึ่งมีพื้นที่ผิวหลอดมากกว่าหลอด T5 ทำให้ต้องลดต้นทุนด้วยการใช้สาร Halo-phosphors ผสมกับ Tri-phosphors
ผลการทดสอบใช้งาน
กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายลดโลกร้อนซึ่งปัจจุบัน ได้ติดตั้งหลอด T5 เพื่อใช้งานจริงโดยในเบื้องต้นได้ติดตั้งสาธิตการใช้งานแล้ว 3 แห่ง ดังนี้ 1. สถานีบริการน้ำมัน 2.โรงงานทอผ้า และ 3.มหาวิทยาลัย จากผลการติดตั้งได้ผลการประหยัดดังแสดงในตารางที่ 4
 
ตารางที่ 4 ได้ผลการประหยัดจากการใช้งานหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 (T5-28 วัตต์)
สถานที่ติดตั้งหลอด
ผอมใหม่เบอร์ 5
จำนวน
(หลอด)
ผลการประหยัด
จุดคุ้มทุน
W
CO2 (Ton/ปี)
บาทต่อปี
เดือน
สถานีบริการน้ำมัน
50
588
2,500
14,839
8
โรงงานทอผ้า
48
1070
3,922
23,120
5
มหาวิทยาลัย
48
777
1,139
6,713
15
หากเราเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ 5 (28วัตต์) แทนหลอดผอม (36วัตต์) ซึ่งมีอยู่ 200 ล้านหลอด ทั่วประเทศจะประหยัดไฟได้ปีละ 2,000 เมกะวัตต์ หรือ 9,000 ล้านหน่วยต่อปี ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดค่าไฟได้ 25,000 ล้านบาทต่อปี ลดการนำเข้าเชื้อเพลง 15,000 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4,600 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างมาก
 
ภาณุ สุวิชาเชิดชู
ฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า

รายงาน
บทความจาก วารสารภายใน กฟผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ109/2552 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552
 
   
Copyright ©2005 www.egat.co.th การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำโดย : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
โทร. 0-2436-8381-7 โทรสาร .0-2436-8388,0-2436-8397