840,000
0
155,273
984,000
0
213,127
กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์