พันธมิตร กฟผ. ร่วมลดโลกร้อน ชวนดารา “อั้ม” และ “แมน” ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ

พันธมิตร กฟผ. บ.ซัมซุง พาดาราสาว “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ พรีเซ็นเตอร์เครื่องปรับอากาศซัมซุง สลัดภาพสาวเซ็กซี่มาปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อฯ ที่เขาอีหรุ่น ขณะที่ บ.เทรน พา “แมน” มาร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดห้วยมงคล เช่นกัน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นายบรรพต แสงเขียว รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รวค.) เป็นผู้แทน กฟผ. ให้การต้อนรับนายอาณัติ จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บ.ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด และคณะพร้อมด้วย “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ นักแสดงสาวสวยและพรีเซ็นเตอร์เครื่องปรับอากาศซัมซุง ในฐานะผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์5 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และร่วมลดภาวะโลกร้อน ณ เขาอีหรุ่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายบรรพต แสงเขียว กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก และมีประชาชนได้เข้ามาร่วมปลูกต้นไม้กับ กฟผ. ไปแล้ว 840,000 ต้น จนครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใน 21 วัน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าจะนำความชุ่มชื้นมาสู่พื้นที่แห่งนี้

นายอาณัติ จ่างตระกูล กล่าวว่า ซัมซุงทั่วโลกได้ริเริ่มการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่ก้าวเป็นองค์กรชั้น นำที่มีสำนึกต่อด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยทรัพยากรป่าไม้มีส่วนช่วยปรับสมดุลย์สภาพภูมิอากาศ จึงร่วมกับ กฟผ. ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ซึ่งจะช่วยให้อากาศในประเทศไทยบริสุทธิ์มากขึ้น หากประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพียงคนละหนึ่งต้นก็จะฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมได้ อย่างแน่นอน

ด้านพรีเซ็นเตอร์สาวสวย “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการฯ นอกจากที่จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้วันนี้โลกของเราร้อนขึ้น จึงอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มอากาศให้ บริสุทธิ์กับบ้านของเรา อย่างที่อั้มและทีมงานเครื่องปรับอากาศซัมซุง และ กฟผ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อสร้างความร่มเย็น และเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้เป็นป่าที่ให้ความร่มเย็นแก่คนไทย

สำหรับวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นผู้แทน กฟผ. ให้การต้อนรับนายมหิธร วิภัติภูมิประเทศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บ.เทรน จำกัด และคณะ พร้อมกับชวน “แมน” อรรถชาติ ศรีภักดี ดารานักแสดงร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายมหิธร วิภัติภูมิประเทศ กล่าวว่า เป็นมิติใหม่ของการปลูกต้นไม้ พบว่าขณะที่มีการปลูกต้นไม้ทางออนไลน์บางวันมีการปลูกมากถึง 1 แสนต้น และโครงการได้ปิดตัวอย่างรวดเร็วภายใน 21 วัน สำหรับโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งต่อไปภายภาคหน้าจะนำความร่มเย็นมาสู่คนไทย

หนังโฆษณา :: โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ

> Spot วาดโลก ในโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ

> โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ กับ กฟผ.

> เชิญชวนชาวไทย ปลูกต้นไม้ัรอบบ้านพ่อ กับ กฟผ.

ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เพิ่มอีกจำนวน 144,000 ต้น

โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เพิ่มอีกจำนวน 144,000 ต้น รวมเป็นทั้งสิ้น 984,000 ต้น

จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนิน “โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” 840,000 ต้น อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการรบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ปรากฎว่าได้
รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สามารถปลูกต้นไม้ครบ 840,000 ต้น
ภายใน 21 วัน (ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2553) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมปลูกต้นไม้ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

1) การปลูกต้นไม้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ กฟผ. จำนวน 138,051 ราย
2) การแจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) จำนวน 910 ราย
3) การแจ้งความประสงค์ผ่านทางไปรษณีย์ โดยใช้ชิ้นส่วนจากโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1,200 ราย

ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้แสดงความจำนงไปปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง จำนวน 1,179 ราย รวมทั้งยังมีบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจติดต่อกับโครงการและเดินทางไปปลูกต้นไม้เป็นหมู่คณะอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ กฟผ. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม โดยสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มอีกจำนวน 144,000 ต้น รวมเป็นทั้งสิ้น 984,000 ต้น ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จำนวน 100,000 ต้น และพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 44,000 ต้น รวมถึงเพิ่มพันธุ์ไม้อีก 2 ชนิด ได้แก่ ต้นจันทร์หอม และต้นเหลียง ( เดิมประกอบด้วยต้นไม้ 9 ชนิด คือ ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติ ต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มอบให้เป็นต้นไม้ของ กฟผ. ต้นเกด เป็นต้นไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นพะยอม เป็นต้นไม้ฟื้นฟูสภาพดิน และที่เหลืออีก 5 ชนิด ได้แก่ ประดู่ มะค่า ไผ่ป่า หว้า และอินทนิล)

กฟผ. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ได้ที่เว็บไซต์ของ กฟผ. www.egat.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

พื้นที่ “โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” 840,000 ต้น

พื้นที่ “โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” 840,000 ต้น ที่ได้ปลูกไปครบแล้ว มีพื้นที่ ดังนี้..

พื้นที่ "โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ"

1. พื้นที่ สวนหลวงราชินี จำนวน 344 ต้น หน่วยงานเจ้า ของพื้นที่ เทศบาลอำเภอหัวหิน
2. พื้นที่ สวนพฤกษชาติเขาอีหรุ่น จำนวน 32,000 ต้น หน่วยงานเจ้า ของพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช  

กระทรวงพลังงานชวนคนไทย “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ”

กระทรวงพลังงานชวนคนไทย “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ”
กฟผ. ประเดิมโครงการนำร่องปลูกต้นไม้ออนไลน์ 840,000 ต้น

กระทรวงพลังงาน ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล แห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ผนึกกำลัง 11 หน่วยงานในสังกัด พร้อมใจเป็นหนึ่งเชิญชวนคนไทยถวายความจงรักภักดี “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ” ลด CO2 ได้ 207,769 ตัน/ปี ด้าน กฟผ. ประเดิมด้วยการ “ปลูกต้นไม้ รอบบ้านพ่อ” ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 กระทรวงพลังงานแถลงข่าวกิจกรรมลดโลกร้อน ถวายพ่อ โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60
และการเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 11 หน่วยงาน ท่ามกลางสื่อมวลชน ผู้มีเกียรติจำนวนมาก ณ กระทรวงพลังงาน กทม.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปี 2553-2554 เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา โดยรัฐบาลได้เชิญชวนทุกหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
 

กฟผ. และชาวประจวบฯ กว่า 3,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้

กฟผ. และชาวประจวบฯ กว่า 3,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้ เป็นปฐมฤกษ์โครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ”

องคมนตรีพร้อมด้วยนายสุวัจน์ฯ รมว.พลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าการ กฟผ. สื่อมวลชน และ
ชาวประจวบฯ กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์  ในโครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” ณ บริเวณสวนหลวงราชินี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th จำนวน 840,000 ต้น ในขณะที่ประชาชนชาว จ.ประจวบฯ ร่วมปลูกและดูแลอีก 160,000 ต้น โดยเมื่อปลูกครบ 1 ล้านต้นจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9,000 ตันต่อปี

วันนี้ (11 มิ.ย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” เป็นปฐมฤกษ์ในพื้นที่จริง ณ บริเวณสวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมปลูกต้น “ราชพฤกษ์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่
ดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร กฟผ. ข้าราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ รวม 260 ต้น
 

โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ 840,000 ต้น

โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ 840,000 ต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำ “โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. จะดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้จำนวน 840,000 ต้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกี่ยวกับโครงการ
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นชอบให้มี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิม
พระชนมพรรษา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร. 0111 / ว.615 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60
และกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสำคัญยิ่ง
ภายใต้หัวข้อ “ลดโลกร้อนถวายพ่อ”
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญยิ่ง
และยังเป็นการสนองแนวพระดำริที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. จะดำเนินการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรม และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ด้วยการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ในจำนวน
3,600 ไร่ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60
2. เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ โดยแจ้งความประสงค์ในการเลือกพื้นที่
และต้นไม้ที่ปลูก
4. เพื่อร่วมลดภาวะวิกฤติการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน้ำ
5. ส่งเสริมการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่รวม 3,600 ไร่ ดำเนินการปลูก และบำรุงรักษาบริเวณรอบวังไกลกังวล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์